Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİK

Daha iyi bir dünya bırakmalıyız.

DMS Converting doğal kaynakların tükenmemesi, ekosistemlerin tahrip olmaması, toplumların refahının arttığı, ekonomik büyümenin sürdüğü, sosyal adaletin sağlandığı ve çevresel dengenin korunduğu bir gelecek vizyonunu taşımaktadır.

DMS Converting ekonomi, toplum ve çevre arasındaki dengeyi sağlama amacını taşır ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefini güder.

 

Sürdürülebililiği üç temel boyutta ele almaktayız:

  1. Ekonomik sürdürülebililik: Ekonomik faaliyetlerin uzun vadeli olarak sürdürülebilir olması, ekonomik büyümenin sosyal refahı artırmak için kullanılması, kaynakların verimli kullanımı, gelir eşitsizliklerinin azaltılması ve gelecek nesillere ekonomik fırsatların sağlanması üzerinde durur.

  2. Sosyal sürdürülebililik: Sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması, eşitlik, adalet, insan hakları, sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği gibi konulara vurgu yapar. Sosyal sürdürülebililik, toplumların çeşitlilik, katılım, güvenlik ve sosyal uyumu destekleyerek insanların refahını artırır.

  3. Çevresel sürdürülebililik: Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, ekosistemlerin korunması, biyolojik çeşitliliğin sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların ele alınması hedeflenir. Çevresel sürdürülebililik, doğal kaynakların gelecek nesiller için korunması ve doğal dengeye saygı gösterilmesini vurgular.